hvpgvn.edu.vn

Website Worth: $459.14

Daily Pageviews: 114

Daily Ads Revenue: $0.34

Last update was 2 months ago

Meta Info

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
Joomla

SEO Information

hvpgvn.edu.vn
8791347, : -163418
0

Server information

210.245.90.216
ns1.pavietnam.vn, ns2.pavietnam.vn
LiteSpeed
Vietnam
VNM
44
Hanoi
21.03330039978
105.84999847412

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools

Keyword density

Keyword count density %
1 giáo 66 2.76
2 phật 63 2.64
3 học 50 2.09
4 của 44 1.84
5 việt 41 1.72
6 tiếp 35 1.47
7 văn 32 1.34
8 hội 31 1.3
9 nam 29 1.21
10 nhân 26 1.09
11 đức 19 0.8
12 viện 19 0.8
13 chương 18 0.75
14 sinh 18 0.75
15 đại 17 0.71
16 thế 16 0.67
17 tăng 15 0.63
18 một 15 0.63
19 thành 14 0.59
20 pháp 14 0.59
21 thảo 14 0.59
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity