hvpgvn.edu.vn

Website Worth: $459.14

Daily Pageviews: 114

Daily Ads Revenue: $0.34

Last update was 3 weeks ago

Meta Info

Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
Joomla! - the dynamic portal engine and content management system
Joomla

SEO Information

hvpgvn.edu.vn
8797040, : -2328691
0

Server information

103.1.208.205
, ns2.pavietnam.vn, ns1.pavietnam.vn
Apache
Vietnam
VNM
44
Hanoi
21.03330039978
105.84999847412

Domain information

Country Domain

Site Analysis

Joomla, MooTools

Keyword density

Keyword count density %
1 giáo 69 2.81
2 học 62 2.52
3 phật 61 2.48
4 của 48 1.95
5 việt 42 1.71
6 tiếp 35 1.42
7 nam 32 1.3
8 hội 28 1.14
9 văn 24 0.98
10 nhân 23 0.94
11 viện 23 0.94
12 sinh 21 0.85
13 tăng 20 0.81
14 đức 19 0.77
15 đại 18 0.73
16 chương 18 0.73
17 nội 16 0.65
18 một 15 0.61
19 hành 15 0.61
20 đạo 14 0.57
21 thế 14 0.57
Alexa Quantcast

Last Updated

Upcoming Sites

Last Activity

Similar Alexa